Videoklipp om Söderhamns inflytandearbete

Här berättar bland annat Marcus Häggström, ungdomskoordinator i Söderhamn, om hur viktiga modellen i Söderhamn fungerar:

Söderhamns viktiga modell - med viktiga mötet, viktiga veckan och viktiga konferensen!Björn skickade 30 medborgarförslag till Hudiksvalls Kommun

Björn Grundström är 20 år och från Delsbo. Han drivet ett eget företag och pluggar kommunikationsvetenskap på distans från Högskolan i Väst.

- Björn, du har skickat in 30 medborgarförslag till Hudiksvalls Kommun, varför då?

- Det är 30 seriösa förslag, jag är nyfiken på svaret på alla frågorna. Men jag vill också visa hur dålig kommunikationen mellan unga och politiker är, medborgarförslag är ingen bra grej.

- Hur menar du då?

- Det blir bara en massa ord på papper, vi behöver interaktion och mötas öga mot öga. Det känns som politiken bara består av pajkastning och den känslan kommer bestå om vi inte kan kommunicera på bättre sätt.

- Utöver att träffas så skulle vi kunna använda videomeddelanden eller skype från kommunfullmäktige-sammanträdena. Vi behöver väcka känslor hos varandra!

Här kan du läsa alla Björns medborgarförslag.


UTMANING: Världens modigaste politiker!

För att minska klyftan mellan politiker och unga, för att göra samhällsfrågor och politik mer tillgängligt och inspirerande för unga, kommer Region Gävleborg under sommaren 2011 anställa 10 unga för att modighetsträna 5 politiker från regionen. Målet är att utse världens modigaste politiker under hösten 2011.

Är du politiker och vill modighetstränas av 10 unga Förändringsagenter?
Du vill:
- bli en inspiratör för unga samhällsförändrare
- göra politik mer spännande och nervkittlande
- ge unga inflytande och säga JA!

Du ska:
- vara aktiv politiker i Gävleborg.
- kunna delta på möten/utbildningar dessa datum: 28 alternativt 29 april, 16-17 juni, 28 juni, 20 oktober, samt ca 2 valfria dagar.
- vara nyfiken och förändringsbenägen!

SÖK HÄR SENAST 1 APRIL.

Är du ung och vill jobba som Förändringsagent?
Du:
- har erfarenhet av att vara ung i Gävleborg
- är 16-19 år
- tycker det är här är en spännande idé!

Arbetet kommer göras i grupp och du kommer behöva resa en del inom Gävleborg. Vi står för dina resekostnader och eventuella boendekostnader. Du behöver inga tidigare arbetserfarenheter eller särskilda meriter. Vi behöver dig för att du är expert på hur det är att vara ung i Gävleborg! Du kommer få all utbildning du behöver för uppdraget under sommaren. Lönen är fast och beräknas på tre veckors heltidsarbete. Drygt två veckors arbete är under sommaren, ca 3-4 dagar sker under hösten 2011. Sök nu!

SÖK HÄR SENAST 20 APRIL.


Perspektiv på ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen påbörjar nu en artikelserie som innefattar olika perspektiv på ungdomspolitiken.

"Perspektiv på ungdomspolitik är en artikelserie som på olika sätt kan bidra till reflektion och analys av ungdomspolitiken och av ungas situation och villkor", skriver de på sin hemsida som du hittar här, där du även kan ladda ned den första artikeln som handlar om Fritidens rum - topografiska perspektiv på ungdomars fritidssocialisation och ungdomspolitiken, av professor Erling Bjurström.

 Erling Bjurström är professor vid Linköpings Universitet.

Debatt om ungas inflytande i Gefle Dagblad

Dagen efter statsminister Reinfeldts besök på Region Gävleborg, där han träffade elva unga från regionen skrev Gefle Dagblad en ledare på ämnet:

http://gd.se/ledare/1.2835659-typiskt


Sven-Åke Thoresen, ordförande Regionstyrelsen, svarade så här på inlägget:

http://gd.se/ledare/debatt/1.2850445-vi-maste-lyssna-pa-de-unga

Ingen blir årets ungdomskommun...

Myndigheten Ungdomsstyrelsen har beslutat sig för att ha time-out i år för utmärkelsen årets ungdomskommun. Läs mer här: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,8700,00.html

Publicerad debattartikel

Under slutet av förra veckan och början på denna har den debattartikel som elva unga från Gävleborg skrev efter sitt möte med statsminister Reinfeldt, publicerats i en rad olika media:

Gefle Dagblad:
http://gd.se/ledare/debatt/1.2842652-ar-vi-ungdomar-latsasmanniskor-


Hela Hälsingland:
http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.2838238-se-de-ungas-potentialDebattartikel från unga som mött statsministern


Är vi låtsasmänniskor?

Hur ser egentligen vuxenvärlden på oss unga? Frågan känns högst relevant efter vårt möte med statsminister Fredrik Reinfeldt onsdagen den 9 mars. Vi känner att vuxnas förhållningssätt gentemot oss är bland det viktigaste som finns. Unga har ofta ett behov av stödjande vuxna runt omkring sig som visar vägen och öppnar dörrar.

Alla unga behöver rätt förutsättningar, en chans att medverka i samhällsbygget och få engagera sig. Det handlar om att tro på sig själv. De flesta av oss som deltog i mötet med statsministern hade aldrig tidigare träffats och vi visste heller inte dagen innan vad vi ville ta upp. Men tack vare att vi fick rätt förutsättningar innan mötet så vågade vi alla berätta om våra idéer, våra egna personliga tankar som var och en brinner för. Men, som ung upplever vi ofta att det är till nackdel att vara engagerad. "Men du som är så engagerad" - känns ofta nedvärderande. Som om vår bild av verkligheten inte är den sanna.

Politiker, tjänstemän och andra vuxna med makt måste göra sig tillgängliga för unga - framförallt med information som berör unga. Ska vi känna oss delaktiga i det gemensamma samhället måste vuxenvärlden ta oss på allvar och räkna med oss - oavsett vilka frågor det gäller. Det finns inga ungdomsfrågor! Våra liv berörs i princip av allt som vuxna berörs av.

Vi är beroende av en bra infrastruktur, en bra arbetsmarknad, skolor och meningsfull fritid och en känsla av sammanhang och delaktighet.

Mötet med Reinfeldt gick till på ett bra sätt - Fredrik lyssnade på oss och var intresserade av våra idéer. Därför bad vi om en uppföljning på mötet för att se hur han arbetar vidare med ungas livsvillkor. Tyvärr upplevde vi att både statsministern och media redan hade bestämt sig för vad som är en ungdomsfråga och vad vi som unga får tycka till om och inte.

Den riksmedia som deltog i mötet, Dagens Nyheter och TT, ställde inte en enda (!) fråga till oss om vår upplevelse! Trots att mötet handlade om oss unga och vår framtid. Ointresset från Dagens Nyheters journalist var på gränsen till oförskämd. Inget av det vi talat om hade gått in. Syftet för mötet med oss nonchalerades totalt. Men DN kommenterade efteråt till statsministern att vi var ”väldigt engagerade” unga…

Vi vet att de allra flesta unga är engagerade unga - bara rätt förutsättningar ges. Vi tycker att det idag hänger på oss om vi ska vara en aktiv del av samhället. Men vi känner sällan att samhället kommer till oss och ber om vår medverkan. Vi får då oftast till svar "Hör av dig om det är något" eller i bästa fall "lägg ett medborgarförslag".

Vi sitter på expertkunskap om hur det är att vara ung just nu och vi tror att vårt gemensamma samhällsbygge skulle bli så mycket bättre om fler vuxna såg potentialen i unga.

Kajsa Aune, 17 år, Järvsö

Zejnab Al-Zibala, 19 år, Söderhamn

Stefan Helmersson, 17 år, Järvsö/Gävle

Rebecca Drage, 15 år, Forsbacka

Björn Grundström, 20 år, Delsbo

Line Westring, 22 år, Valbo

Michela Nordin, 15 år, Valbo

Sofie Norling, 19 år, Torsåker

Anton Axelzon, 20 år, Österfärnebo

Magdalena Hamlin, 19 år, Delsbo

Kalle Syri, 15 år, Gävle


Statsminister Fredrik Reinfeldt träffar unga i Gävleborg

På onsdag kl. 10.00 kommer statsminister Fredrik Reinfeldt till Gävle för att träffa unga från Gävleborg.

Region Gävleborg har fått i uppdrag att sätta ihop ett möte med unga som vill berätta om sina tankar, värderingar och drömmar för statsministern.

Regionförbundet har valt ut unga från flera olika kommuner. Det är dels unga som deltagit i regionens olika satsningar på inflytande, dels unga som aldrig tidigare varit i kontakt med regionförbundet.

För att ungdomarna ska ha chans till ett bra möte och känns sig trygga i situationen, påbörjar de en workshop imorgon tisdag för att få tid till att fundera på vad de vill lyfta.

Läs regeringens pressmeddelande här: http://www.regeringen.se/sb/d/14140/a/162378


Kalendarium - på gång i Gävleborg!

I Gävleborg arbetar alla kommuner aktivt med att öka barn och ungas delaktighet och inflytande - såväl lokalt som regionalt. Vi är övertygade om att barn och ungas uppväxtvillkor spelar mycket stor roll för vår lokala och regionala utveckling. Nedan följer lite av det som händer i Gävleborg på området, under våren:


- LUPP: Under våren fortsätter arbetet med LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Kommunerna arbetar med sina egna analyser av resultatet och regionen tar fram en analys av materialet från unga vuxna-gruppen, i samarbete med Dalarnas Forskningsråd. Resultatet presenteras i varje kommunfullmäktige under mars-maj och den 18:e maj, på den regionala Åtgärdskonferensen, presenterar varje kommun de 5 åtgärder man tänker arbeta med utifrån resultatet.

- Utbildning för att kvalitetssäkra den lokala barn- och ungdomspolitiken: Region Gävleborg erbjuder på uppdrag av kommunerna, en 1-årig processutbildning för politiker och tjänstemän med syfte att kvalitetssäkra den lokala barn- och ungdomspolitiken. I samarbete med Trialog.

- Pilotkommunsprojekt: För att testa, utvärdera och följeforska metoder runt barn och ungas delaktighet och inflytande förs diskussioner med tre kommuner för ett pilotkommunsprojekt. Syftet är att utifrån kommunernas egna förutsättningar hitta former och modeller för implementering av den regionala barn- och ungdomsstrategin.

- UTMANING: Världens MODIGASTE politiker ska utses! er information kommer.

- Region Gävleborg + Bollnäs Kommun + Ungdomsstyrelsen = en intressant sommarkonferens! Den 8 juni arrangerar vi tillsammans en spännande konferens med fokus på tre av Ungdomsstyrelsens rapporter - Unga utanför arbetsmarknaden, Ungas kulturutövande och Ungas Inflytande. Anmäl dig på länken två inlägg längre ned!

- Spännande projekt och insatser för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Mer info kommer.

Inflytande som metod för minskad brottslighet?

Justitieminister Beatrice Ask ger flera myndigheter bakläxa vad det gäller det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Hon menar på att samverkan mellan myndigheter och andra med ansvar för ungas uppväxtvillkor måste förbättras.

Inga nya pengar delas ut men 6 till 12 kommuner ska väljas ut för att prova det nya arbetssättet som formuleras tydligt från regeringen här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/21/83/2547d23b.pdf

Kanske tar en av Gävleborgs kommuner chansen att visa framfötterna och erbjuda sig att utveckla modellen?
Kanske med ett inflytandefokus? En modell där unga ges insyn och inflytande i processen och därmed ges möjligheten att påverka insatserna, i linje med den statliga ungdomspolitiken?

Sveriges radio om uppdraget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4381490

 


En analys av ungas inflytande och ungas kulturutövande...

... genomförs just nu av Ungdomsstyrelsen som också jobbar med rapporten om Unga som står utanför arbetslivet. Alla tre rapporterna släpps den 8 juni på en regional konferens i Bollnäs.

Konferensen arrangeras av Ungdomssstyrelsen, Region Gävleborg och Bollnäs Kommun. Programmet hittar du här: http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1864,00.html

RSS 2.0