Hur går vi vidare?

- Barn- och ungdomspolitik spänner över alla fält - sektorsövegripande!

- 1-årig barn- och ungdomspolitisk processutbildning

- Regional barn- och ungdomsstrategi med åtgärdsprogram:
  ungdomsstrategiskt nätverk

- Följa upp vad som sker med LUPP-arbetet - utvärdera!

- Vad vill ni?


Goda råd från fyra ungdomsforskare

Det är dags för forskarpanel och på frågan hur forskarna tänker att vi kan kraftsamla runt ungdomspolitiken regionalt:

- Samtala, prata er samman och hjälps åt! Lotta Svensson, Uppsala Universitet

- Låt unga vara med och tolka vad LUPP och andra enkäter säger och betyder! Johanna Jansson, Dalarnas Forskningsråd

- Det är viktigt att ha med alla fält i arbetet: skola, näringsliv, förvaltning. Maria Vallström, FoU Söderhamn

- Unga flyttar inte tillbaka, glöm det. Ni måste samverka och ta ansvar tillsammans, små kommuner och regioncentra som Gävle. Peter Waara, Uppsala Universitet


"Hur tänker ni göra för att förstå vad resultatet betyder?"


En klok reflektion runt hur vi tar reda på vad LUPP-resultatet faktiskt står för.

Morgonmingel!


Hofors Kommun anländer med kommunalrådet Marie-Louise Dangardt i spetsen


Kent Bogren, Åke Bengtsson och Per-Ewert Olsson tar en fika


Glada Sandvikarna (Ulf Gillström & Niklas Bergdahl) blir registrerade av Elin Sundgren.


Björn Grundström sköter dagens Biktbås och fångar Gävles kommunalråd Roger Persson direkt.

"60 % av de unga har en positiv syn på sin framtid"

Så säger Johanna Jansson, Dalarnas Forskningsråd, som har analyserat vår regionala LUPP.

Andra spännande resultat är bland annat att jobb och närhet till släkt och vänner är den främsta anledningen att flytta hem igen.

Johanna har också sett att de flesta unga vill bo där de bor nu eller i en liknande kommun. Över 50 % vill studera vidare efter gymnasiet - fler tjejer än killar. Unga män i Gävleborg har i betydligt större utsräckning än kvinnorna heltidsarbete, något som Johanna råder kommunerna att arbeta aktivt med för att förändra.

De flesta får sina arbeten via kontakter, väldigt få via Arbetsförmedlingen.

Över 60 % kan tänka sig starta företag, de övriga vet inte om de vill, väldigt få säger nej.

Johanna rekomenderar kommunerna och regionen att arbeta med fyra insatsområden för det vidare arbetet:
- Unga kvinnors hälsa
- Segregerad arbetsmarknad
- Ungas möjligheter att påverka
- Inkludera unga i "alla" politikområden

Mer om rekomendationen kan du läsa på sidan 82 i rapporten som du kan ladda ned.


Myter & Framgångsfaktorer!

Idag kör vi!

120 politiker, tjänstemän och unga träffas för att prata om lokal/regional utveckling och ungdomspolitik!

Vi uppdaterar under dagen!


RSS 2.0