Modighetsrecept till Roger Persson, Gävle (mp)


Roger Persson är miljöpartistiskt kommunalråd i Gävle Kommun, 47 år och har sedan länge varit engagerad i barn- och ungdomsfrågor. Roger gillar att göra saker på nya sätt och tror att den här utmaningen kan hjälpa honom med bland annat det. Han har skuggats av Förändringsagenterna Manocher Endalib och Maria Kempe. Deras tre råd till Roger är att skaffa sig en fadderklass, inledda ett fastare samarbete med en grupp unga och erbjuda praktikplatser hos honom för unga.

Uppdrag 1: Fadderklassen
Under vår skuggningstid tillsammans med Roger så märkte vi att han har ett intresse av att ha kontakt med ungdomar och han har funderat över att engagera sig i en gymnasieklass, alltså att ha en så kallad ”fadderklass”. Vi vill nu ge Roger en knuff genom dörren och ge honom i uppdrag att skaffa denna fadderklass. För att göra detta så ska Roger ta kontakt med lärare på valfri gymnasieskola och på så vis hitta en engagerad lärare, gärna en samhällslärare, som Roger kan samarbete med. Roger ska ha minst tre inplanerade lektioner med sin fadderklass till den 20 oktober 2011. Lektionerna kan bestå av olika studiebesök, exempelvis på statshuset, genomgång av politiska/demokratiska processen, hur ungdomar kan påverka, hur man får igenom förslag eller liknande. Samarbeta gärna med läraren för att få fram de bästa formaten på lektionerna. Sedan ska Roger undersöka möjligheten att fortsätta samarbetet med klassen under minst ett års tid. Det är viktigt att Roger inte enbart visar sig som politiker när han besöker klassen, utan att han försöker bli mer personlig för att skapa en trygg relation med eleverna. Det är även viktigt att Roger inte bara tänker partipolitiskt utan ser ur ett större sammanhang, han är inte där för att omvända alla elever till sitt parti.

Syfte
Att skapa ett förtroende bland eleverna för Roger och hjälpa dem få en större inblick i hur politiken ser ut och funderar. Efter utfört uppdrag så tror vi även att Roger kommer ha fått en massa viktiga tankar från ungdomar som han kan ta med sig ut i politiken. Han kommer även att ha fått en inblick i hur det är att vara ung i Gävleborg idag. Roger kommer även växa som person och förhoppningsvis bli modigare.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn: 
• Roger ska ha tagit kontakt med en lärare och inlett ett samarbete.
• Minst tre lektioner ska vara inplanerade.
• Möjligheten att fortsätta samarbetet under minst ett år ska vara undersökt


Uppdrag 2: Samarbete med ungdomar
Vi vet att Roger samarbetar med Gävles ungdomsråd men vi anser att han borde utveckla samarbetet med ungdomar till en högre nivå. Uppdraget som vi ger till Roger blir därför att han tillsammans med en grupp ungdomar ska arbeta fram ett förslag på förbättring för att sedan driva det till beslut. Gruppen med ungdomar kan exempelvis vara ungdomsrådet i Gävle, ungdomar på en ungdomsgård eller en grupp engagerade ungdomar med en viktig fråga.Förändringsagenterna i Region Gävleborg & Roger ska föra en dialog med gruppen ungdomar för att komma fram till ett förslag på förbättring eller åtgärd som behövs, t.ex. en ny fotbollsplan. Sedan ska Roger aktivt arbeta för att detta förslag eller åtgärd ska genomföras.

Syfte
Syftet med detta uppdrag är att Roger ska få ett samarbete med ungdomar och förstå vad som är viktigt för ungdomar. Roger kommer även att få ungdomarnas förtroende vilket vi tycker är något som Roger behöver. Vi tycker redan att Roger är en bra lyssnare och förstår problemen men att det är bra att han visar att han jobbar aktivt för ungdomars bästa.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn:
• Roger ska ha hittat en grupp ungdomar att arbeta med och kommit fram ett förslag på förbättring eller en åtgärd. Detta ska vara klart innan den 20 oktober 2011.
• Roger ska ha börjat arbeta för att genomföra förslaget/åtgärden.

Uppdrag 3: Praktik med politiker
Roger har ett behov i att komma i kontakt med olika ungdomar i olika åldrar och vi anser även att ungdomar har i behov av att komma i kontakt med politiker. Därför är vårt uppdrag till Roger att han ska erbjuda praktikplats till elever i årskurs åtta och nio i högstadiet. Under elevens praktikvecka ska eleven ha fått en insikt i hur en politiker arbetar och hur det är att arbeta som politiker. Roger ska försöka fördela arbetsbördan under veckan så att det är fler politiker som hjälper till och tar hand om eleven.

Syftet
med uppdraget är att Roger ska få in ungdomar i politiken för att ta del av deras åsikter. Samarbetet leder kanske inte till att alla kommer bli politiskt engagerade men det är en bra början.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn:
• Roger ska ha tagit kontakt med en eller flera högstadieskolor och erbjudit praktik under t.ex. en vecka i höst. Kontakten ska ha skett innan den 20 oktober.
• Roger ska ha pratat med olika kollegor om de kan hjälpa till att hitta givande arbetsuppgifter åt eleven.


Hälsningar Förändringsagenterna i Region Gävleborg & Framtidsboxen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0