Modighetsrecept till Inger Källgren Sawela, Gävle (m)


Inger Källgren Sawela, 58 år, är moderat oppositionsråd i Gävle, och deltar även hon i utmaningen. Inger har gjort en rejäl klassresa i sitt liv och är en varm och öppen person som gärna berättar om sina engagemang. Inger har skuggats av Amanda Holm och Simon Hedlund och här lämnar de över sina tre uppdrag till Inger för att bli en modigare politiker som involverar unga mer i samhällsutvecklingen. 

Uppdrag 1: Rådgivande ungdomsgrupp

Behov
Vi upplevde att Inger behövde ha större anknytning bland ungdomar, något hon själv påpekade, för att få ett större ungdomsperspektiv. På tågresan hem från Stockholm diskuterade vi detta och sedan dess har vi utarbetat en klarare plan för denna grupp.

Uppdrag
Inger ska ha en grupp ungdomar (ca 5 stycken) som ständigt ger henne feedback i olika ärenden (helst frågor som involverar ungdomar samt för att öva ”30-sekundersmetoden”). Mötena ska hållas en gång per månad. Observera att detta inte är en läsgrupp som bara ska läsa igenom olika papper och ge åsikter utan en dialog-grupp där Inger ska närvara. En ständig mailkontakt vid behov ska också finnas mellan mötena. Mail ska besvaras inom två dygn och prioriteras.

Syfte
Detta ger en personlig kontakt med ungdomar för Inger samt en ständig påminnelse om ungdomars perspektiv, hon ska alltså ha en fast förankring i ungdomsvärlden. Detta behov såg både vi och Inger. Syftet sträcker sig även till att ge ungdomar större inflytande. Ett förslag är därför att Inger sprider denna idé till andra gruppledare i kommunen.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn:
1. Skaffa en grupp ungdomar
2. Se till att de får mötesersättning efter kommunens lönenormer.
3. Genomföra ett möte innan tjugonde oktober samt fastställa ett nytt datum för nästa möte.
4. Skicka in åsikter om mötet till förändringsagenterna Amanda och Simon.


Uppdrag 2: Mediakontakt

Behov
Allmänheten ska få ett ansikte på Inger, de ska veta vem hon är, och ungdomarna ska få se att hon är engagerad i frågor som gäller dem, att hon kämpar. Hon måste bli mer allmänt känd.

Uppdrag
Hitta en fråga som ungdomar brinner för och driv den frågan i kommunen. Ska synas i två olika tv-kanaler (lokala nyheter eller större) samt i två (lokala) tidningar samt meddela förändringsagenterna Amanda och Simon om detta för bedömningsskäl.

Inger ska stå på stortorget i Gävle och diskutera aktuella frågor med olika människor under en dag för att sedan lämna in en skriftlig sammanfattning av dagen till tidigare nämnda agenter. Media ska finnas på plats, denna mediakontakt ska rapporteras till agenterna men räknas inte in i de nämnda 4 mediakontakterna.

Syfte
Syftet är att hon ska visa drivkraft i ungdomsfrågor vilket skapar förtroende samt att hon blir ett ansikte för allmänheten, folk vet vem hon är och känner sig mer trygga i att kontakta henne.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn:
Innan 20:e oktober ska Inger ha pratat med ungdomar alternativt följt debatten i media för att finna en ungdomsfråga, visats i media nämnt antal gånger, stått på torget och frågan hon driver ska antingen ha nått ett beslut eller finnas i en pågående process inom kommunen - frågans plats i beslutsprocessen ska kunna redovisas.


Uppdrag 3: Öppen dialog

Behov
Vi ser att kommunen har ett starkt behov av att få ungas synpunkter och kunskaper i många frågor. Det behövs ett forum där unga får träffa kommuntoppen och föra fram sina åsikter.

Uppdrag
Inger ska som en av gruppledarna i kommunen ta initiativ och skapa ett möte för att möta ungdomarna. Hon ska få med sig alla gruppledare i kommunen och hålla möten en gång i månaden. Hon har ansvar för att idén marknadsförs. Mötet ska vara öppet för alla upp till 21 års ålder samt intresserade politiker, organisationer och medier.

Syfte
Syftet med detta uppdrag är att unga ska kunna känna sig hörda och att politikerna får en ungdomsvinkel i många olika frågor.

Kriterier för att uppdraget ska anses genomfört och kunna godkännas av juryn:
Innan 20:e oktober ska ett möte ha genomförts med minst åtta ungdomar och 3 gruppledare på plats. Ett nytt datum ska ha fastställts för nästa möte. Kontakten med ungdomar ska upptas snarast, som senast runt skolstarten då hon kan kontakta skolklasser och fritidsgårdar som blir mer aktiva igen.

Hälsningar Förändringsagenterna i Region Gävleborg & Framtidsboxen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0