Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande!

I Gävleborg finns numer en regional barn- och ungdomsstrategi. Den säger att barn och unga ska ha reellt inflytande över såväl sin personliga situation som samhällets utformning.

Vad är egentligen skillnaden mellan delaktighet och inflytande? 

Är delaktighet mer subjektivt? När du som 14-årig Söderhamnare själv känner dig delaktig i ett sammanhang större än din familjs, medan inflytande egentligen går att mäta?

Om unga har haft inflytande över en beslutsprocess borde det ju egentligen både kunna mätas, kontrolleras, följas upp, kvalitetssäkras?

Hur ofta kvalitetssäkras ungdomsinflytande?
Borde vi ha olika strategier för att arbeta med ungas delaktighet, kontra ungas inflytande?


Här pratar Bahar Sahi och Alexander Wallén Fransson om Ljusdals ungdomspolitiska handlingsprogram som tagits fram av unga, politiker och tjänstemän.
Här berättar Alexander Wallén Fransson och Bahar Sahi om Ljusdals arbete med sitt ungdomspolitiska handlingsprogram som tagits fram tillsammans med unga, politiker och tjänstemän i Ljusdals Kommun.


Inspiration för sommarjobbsutveckling!

Framtidsboxen - inflytande för unga genom kommunala feriearbeten:
www.framtidsboxen.se

Gävle Kommuns internationella feriearbeten:
http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Arbetsmarknad/Arbete-for-ungdomar/Internationell-feriepraktik/

Västerviks sommarentreprenörerna:
http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=13795

Nynäshamns satsning "sommarjobb för alla":
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Sommarjobb-2011.html

Borlänges sommarjobbssatsning för ungas inflytande:
http://www.borlange.se/upload/53788/AssociatedFiles/Sommarjobb%202010.pdf

Landstinget Gävleborgs sommarjobb för unga dansare:
http://www.lg.se/Jobba-med-oss/Landstinget-A-O/Tillvaxt-och-regional-utveckling/Kultur/Musik-Gavleborg/Ungdomsverksamheter/Danssommarjobb-Gavleborg/Rotter-och-vingar---Homerun/

Samverkan och erfarenhetsutbyte ger inspiration!

 - Vilket bra initiativ! Sammanfattar flera av deltagarna dagen.

Efter workshopen påpekar många att samverkan över förvaltningsgränser och kommungränser ger erfarenhetsutbyten som inspirerar. Att utveckla sommarjobben för såväl fler, som bättre sommarjobb, blir en gemensam slutsats.

Flera konkreta nästa steg är redan bestämda: Den 4 februari träffas några av Förändringsagenterna, Region Gävleborg och representanter från näringslivet för att diskutera hur det kan bli enklare för unga att nå sommarjobben inom näringslivet.

RSS 2.0