LUPP i Sandviken, Bollnäs & Ljusdal!

LUPP-turnén drar vidare och idag besöker vi och Dalarnas Forskningsråd inte mindre än tre kommunfullmäktige!

Elin Sundgren och Johan Kostela berättar om "LUPP unga vuxna i Gävleborg och perspektiv på lokal ungdomspolitik" kl. 17.00 i Sandvikens Kommunfullmäktige. Samtidigt gör Therese Metz och Johanna Jansson detsamma i Bollnäs, för att sedan fortsätta till Ljusdals fullmäktige.

Intensiv dag, men så är det också en viktig rapport!

Själva rapporten är nu på tryck på vår hemsida kan du ladda ned den. På sidan 82 hittar du de insatsområden som Dalarnas Forskningsråd rekomenderar Gävleborg att jobba med.

Premiär för LUPP-turnén i Hofors!

Nu har LUPP-turnén dragit igång! Först ut var Hofors kommunstyrelse.

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomfördes i höstas i Gävleborg i tre åldersgrupper. Kommunerna hanterade åk. 8 och 2 på gymnasiet. Varje kommun har utsett en ansvarig tjänstemän. Man har jobbat med att få ett kontaktnät med skolorna för att själva svarandet på enkäten ska gå så bra som möjligt. Just nu jobbar kommunerna med rapportskrivandet.

För unga vuxna-gruppen har Region Gävleborg haft ansvaret. 2000 unga fick i höstas chansen att svara på enkäten. 610 svarade efter tre postpåminnelser, 1 påminnelsesamtal och "morot" i form av utlottning av presentkort. Det ger en svarsfrekvens på 30,5 %, vilket gjorde att vi bedömde att det var relevant att göra en bortfallsanalys. Bortfallsanalysen visar att gruppen som inte svarat på enkäten har väldigt lika socioekonomiska förutsättningar som dn svarande gruppen, de svarar också väldigt lika de andra på de konkreta frågorna. Bortfallsanalysen, tillsammans med en rad andra rapporter på området, gör att forskarna bedömmer materialet som tillförlitligt.

Nu påbörjas implementeringen av resultatet! När vi bestämde oss för att göra LUPP gjordes en överenskommelse med kommunerna om att forskarna dels ska presenteras resultatet i varje fullmäktige eller kommunstyrelse, och att kommunerna på en regional åtgärdskonferens ska presenteras åtgärder och planer kopplat till resultatet.

I tisdags besökte Region Gävleborg och forskaren Johanna Jansson från Dalarnas Forskningsråd Hofors kommunstyrelse och berättade om resultatet. Imorgon är det dags för Hudiksvalls kommunstyrelse.

Själva rapporten går till tryck imorgon!

Barns röster ska väga tyngre i Sidas utvecklingsarbete

Sida har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla sitt arbete med barnperspektivet i sitt utvecklingssamarbete med andra länder, och i Sverige. Läs mer om satsningen här.

Bra, tänker vi - men Sida och regeringen missar väl inte ungdomsperspektivet också?

Tiden mellan att vara barn och vuxen, att räknas som ungdom, blir allt längre. Detta innebär en rad utmaningar för både samhället och individen. Unga människor har andra behov och står inför andra utmaningar än både barn och vuxna. Det är inte för inte vi har en särskilt beslutad ungdomspolitik i Sverige som poängterar just vikten av att säkerställa att unga har inflytande i alla frågor som rör dem. 

I LUPP - unga vuxna, som vi släpper nu, uppger 92 % av tjejerna coh 88 % av killarna att de inte vet hur, eller har mycket eller ganska små möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Barn och unga har olika behov och olika perspektiv som måste få utrymme i beslutsprocesser i alla frågor som rör dem!


5 modiga politiker är klara!

20 politiker från regionen sökte till utmaningen "Världens modigaste politiker!", sommarens spännande utmaning där 5 politiker ska skuggas och modighetstränas av 10 unga Förändringsagenter. 

Nu är de 5 utmanarna utsedda, dessa är: 

- Malin Ängerå, ordförande Utbildningsnämnden, Ljusdals Kommun (s)
- Inger Källgren Sawela, oppositionsråd, Gävle Kommun (m)
- Magnus Svensson, ledamot KF & KS, Söderhamns Kommun, (c)
- Roger Persson, kommunalråd, Gävle Kommun, (mp)
- Monica Olsson, kommunalråd, Nordanstigs Kommun, (s)


Dessa perspektiv beaktades i urvalsprocessen:

- Position i kommunen: för att ha mandatet att kunna göra skillnad för unga!
-  Geografisk spridning: för att kunna nå så stort som möjligt över regionen
- Partitillhörighet: för att de verktyg som utmanarna får tillgång till ska komma så många som möjligt till del
- Personlig lämplighet: Motivering i svaren, eventuell tidigare erfarenhet från området, engagemang i frågan

Inom kort kommer utmanarna att presenteras lite mer ingående på bloggen.

Söka jobbet som Förändringsagent och coacha de 5 politikerna kan du som är 16-19 år göra här till den 20 april.


Sök sommarjobbet som Förändringsagent!

Är du 16-19 år, bor i Gävleborg och tror att du vet mest om hur det är att leva ditt liv?

Då är du rätt person för att söka jobbet som Förändringsagent hos oss!

Vi kommer i sommar låta 10 unga Gävleborgare coacha 5 utvalda politiker. Syftet är att de ska få hjälp av unga att bli modiga nog att låta unga vara delaktiga och få inflytande över samhällsutvecklingen!

Jobbet går ut på att modighetsträna politikerna. Du behöver inga tidigare erfarenheter eller särskilda kunskaper. Vi behöver dig för att du är expert på hur det är att leva ditt liv. Du kommer få all utbildning och kunskap du behöver av oss.

Jobbet pågår 13-28 juni och några dagar under hösten. Du kommer behöva sova borta och resa en del. Kostnaderna står vi för.

Välkommen att söka på vår hemsida!

Vi vill hitta världens modigaste politiker!

Ungas inflytande är beroende av modiga politiker. Politiker som vill göra politik spännande, som vill inspirera och som vill ge unga inflytande och säga JA!

Vi tror att vi behöver hitta och lyfta fram goda förebilder, vi tror vi behöver ge förebilderna rätt verktyg, och vi tror att unga är dem som bäst vet hur politiker kan bli förebilder och inspiratörer.

Därför anställer vi i sommar 10 unga Förändringsagenter som ska få modighetsträna 5 utvalda politiker.

Under tiden 1-31 april kunde politiker från hela regionen söka till utmaningen. 20 sökte, 5 har nu valts ut. Dessa 5 ska få utbildning, en varsin verktygslåda, två varsina Förändringsagenter - de kommer bli skuggade och tillslut få varsina modighetsrecept. Modighetsrecepten kommer innehålla utmaningar som politikerna ska genomföra. Resultatet av utmaningarna ska presenteras den 20 oktober 2011 när också vinnaren koras.

Vinnaren, Världens modigaste politiker, koras av regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Toresen och 10 unga från Gävleborg.

Projektet görs tillsammans med Framtidsboxen.

Barn och utbildningsnämnden i Hofors är på gång!

I tisdags var vi (Therese & Elin) inbjudna till en dragning och workshop med barn och utbildningsnämnden i Hofors. Ett 2-timmarspass, som fortsättning och uppföljning på den halvdagsworkshop vi hade med dem i höstas.

Under presentationsrundan blev det tydligt att många av politikerna har såväl egna erfarenheter från delaktighets-/entreprenörskapsarbete på olika sätt, men också att engagemanget i frågorna är stort.

Den regionala barn- och ungdomsstrategin presenterades och det blev en del diskussion, framförallt runt entreprenörskap. Vi tror att barn och ungas möjligheter att få träna sina entreprenöriella kompetenser kan ha stor betydelse för demokratiutvecklingen. Varför då?

Om man ser till de entreprenöriella kompetenserna, så är flera av dem grundläggande för att våga ta plats och föra fram sin åsikt: iniativförmåga, drivkraft, samarbetsförmåga - kompetenser som leder till ansvarstagande och framtidstro. 

I Hofors har man precis startat den nya verksamheten Entre Ungdom där barn och ungas delaktighet och inflytande är i fokus för verksamheten. Det är med spänning Region Gävleborg följer Hofors arbete och vi ser såklart framemot ett fortsatt utvecklande samarbete!


RSS 2.0