Workshop
Vi kan inte lösa problem med samma tankesätt som vi skapade dom,

sa Albert Einstein.

Så tänker vi med, och börjar nu workshopa runt hur vi utvecklar fler och bättre sommarjobb för unga!

Jag växte som ett träd och hela världen ligger för mina fötter!Så säger Sara Skoglund om jobbet som Förändringsagent. Kommentarer är överflödiga.

Temagruppen Unga i ArbetslivetPetra Jansson, från Arbetsförmedlingens huvudkontor arbetar med Temagrupp Unga. Petra besöker oss idag och berättar om dels den statliga sommarjobbssatsningen, dels sommarjobbens betydelse för fortsatt väg in på arbetsmarknaden. Temagrupp Unga är Europeiska Socialfondens satsning för att utveckla nya redskap för att få in unga på arbetsmarknaden. 


Lycka, reellt inflytande, inspiration, självförtroende!

- Det här sommarjobbet betydde mycket för mig, det utvecklade mig så mycket som person. Det har gett mig så mycket - bland annat vad jag vill framåt, jag har också känt mig viktig som person! Säger Sara Skoglund som jobbade åt Gävle Kommun.

- Det är ju också början på ett samarbete mellan kommunen och ungdomarna, säger Kajsa Aune som jobbade åt Ljusdal.

- Bland unga är det inte alltid coolt att vara engagerad, men här var det så skönt att komma till en arbetsplats där det var målet, där det var okej. Jag tror alla unga behöver något som väcker deras glöd, berättar Julia Lund från Gävle.


Tillbakablick - vad var sommarens Framtidsbox?

Framtidsboxen, www.framtidsboxen.se, är ett koncept kring kommunala feriearbeten som väver samman traditionella feriearbeten med inflytandearbete för unga.

Sommaren 2010 anställde Gävle Kommun, Ljusdals Kommun och Region Gävleborg 15 unga Förändringsagenter, inom Framtidsboxen. Kommunala Möjliggörare (politiker och tjänstemän) tog fram ett uppdrag per organisation som de 17-åriga Förändringsagenterna tog fram svar på.

Gävle Kommun ville ha ett svar på hur mötesplatser mellan unga och vuxna kan utvecklas.
Ljusdals Kommun vill ha ett svar på hur man kunde "Integrera Mera" och bättre.
Region Gävleborg ville veta hur Gävleborg kan bli världens mest attraktiva region.
Rapporten har verkligen motsvarat alla förväntningar. Du hittar dem på www.framtidsboxen.se

Ett mervärde från Framtidsboxen är bland annat att Förändringsagenterna säger att:
70 % upplever att de ökat sitt inflytande
92 % har ändrat sin bild av kommunen till det positivare
90 % har ändrat sin bild av politiker och tjänstemän till det positivare

Gävleborg - världsbäst på sommarjobb för unga!

Nu kör vi igen!

Delaktighet och inflytande är en av de viktigaste faktorerna för var man väljer att bo. En viktig delaktighetsfaktor är såklart jobb, sommarjobb är i sin tur en av de viktigaste vägarna in på arbetsmarknaden.

DÄRFÖR samlar vi idag politiker, unga och tjänstemän för att lära oss mer om sommarjobbens betydelse, utvecklingssatsningar inom området och för att tillsammans hitta en ny spännande väg framåt.

Vi kör - liveuppdatering från dagen hela tiden såklart, som vanligt! Nu GÖR VI NÅGOT åt ungdomsarbetslösheten!

RSS 2.0